སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་བརྒྱ་གྱ་བརྒྱད་པ།


   
ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་འགྲེལ་བཤད།  ཆོས་མཆོག།


collapse section Collapse All | Expand All expand section