Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་རྣམ་པར་འགྲེལ་བ་མར་གྱི་ཉིང་ཁུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བློ་སྦྱོང་།

མཛད་པ་པོ། རྒྱལ་ཚབ་གྲགས་པ་དོན་གྲུབ།

Palchen Choeling Publication


no previousnext