Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

༄༅།། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཞུགས་བྱང་ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། ༽

འཇིགས་མེད་གླིང་པ། 'jigs med gling pa, Jigme Lingpa (1730-1798)

Nitartha Publication


no previousnext