Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

༄༅།། ཕུར་པ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་བྱང་བཞུགས།། །།

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། ༽

འཇིགས་མེད་གླིང་པ། 'jigs med gling pa, Jigme Lingpa (1730-1798)

Nitartha Publication


no previousnext