Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

༄༅།། ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཌཀྐིའི་གསང་གཏམ་ཆེན་མོ་བཞུགས། །

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། ༽

འཇིགས་མེད་གླིང་པ། 'jigs med gling pa, Jigme Lingpa (1730-1798)

Nitartha Publication


no previousnext