Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

༄༅།། ཡུལ་ལྷོ་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བའི་རྫོགས་ཆེན་བ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལེགས་བྱས་ཡོངས་འདུའི་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པ་དགེ །

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། ༽

འཇིགས་མེད་གླིང་པ། 'jigs med gling pa, Jigme Lingpa (1730-1798)

Nitartha Publication


no previousnext