Nitartha Digital Library
Tibetan
སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅོ་བརྒྱད་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བཅོ་བརྒྱད་པ།

གླེགས་བམ། ཛ༽

དྷརྨ་ཤྲཱི། ཛྙཱ་ན། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ། དྷརྨ་ཤྲཱི། འཇིགས་མེད་གླིང་པ། འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ། འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ། ཛྙཱ་ན། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext