Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་ང་གསུམ་པ།

གླེགས་བམ། འི༽

ཨོ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་པདྨ་ཀ་ར།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext