Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་ང་དྲུ་པ།

གླེགས་བམ། ལི༽

སློབ་དཔོན་ཉི་མའི་སེང་གེའི་འོད།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext