Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་ང་བདུན་པ།

གླེགས་བམ། ཤི༽

རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext