Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་རེ་བདུན་པ།

གླེགས་བམ། ཇུ༽

པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། དགེ་པཎ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ། རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext