Nitartha Digital Library
Tibetan
སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་དོན་གཅིག་་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་དོན་གཅིག་་པ།

གླེགས་བམ། དུ༽

ཚ་ལོ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། གཞན་ཕན་སྣང་། དགེ་རྩེ་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ། བསོད་ནམས་ཆོས་འགྲུབ། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ནམ་མཁའ་དཔལ། སེང་གེ་འོད།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext