Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་དོན་བདུན་པ།

གླེགས་བམ། ཙུ༽

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext