Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་དོན་བརྒྱད་པ།

གླེགས་བམ། ཚུ༽

ཀཿཐོག་ནམ་མཁའ་དཔལ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext