Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་དོན་དགུ་པ།

གླེགས་བམ། ཛུ༽

བནྡེ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། པཎྜི་ཏ་བི་མ་ལ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext