Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བརྒྱ་གཉིས་པ།

གླེགས་བམ། ནེ༽

གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས། ནམ་མཁའི་ནོར་བུ།

གངས་ཅན་རིག་གཞུང་དཔེ་རྙིང་མྱུར་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས།


no previousnext