Nitartha Digital Library
Tibetan
སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་པ།

གླེགས་བམ། ཟེ༽

མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ། མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། རིག་འཛིན་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext