Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་པ།

གླེགས་བམ། རེ༽

མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext