Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་པ།

གླེགས་བམ། ཀོ༽

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext