Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ཇ༽

སངས་རྒྱས་གླིང་པ། མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། པདྨ་གླིང་པ། རིན་ཆེན་གླིང་པ། པདྨ་ཕྲིན་ལས། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

Nitartha International
Images scanned by Danang Library


no previousnext