Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ན༽

པདྨ་ཕྲིན་ལས། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན། བློ་བཟང་པདྨ་ཕྲིན་ལས། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས། བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། རཏྣ་གླིང་པ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། ངག་དབང་ནོར་བུ། འཇམ་མགོན་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན། མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། གར་དབང་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ། རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོ།

Nitartha Publications
Images scanned by Danang Library


no previousnext