Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ཕ༽

བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ། པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ། གཏེར་བདག་གླིང་པ། པདྨ་གར་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། གུ་ཎ། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ། དྷརྨཱ་ཤྲཱི། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར།

Nitartha international
Images scanned by Danang Library


no previousnext