Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ཝ༽

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །སུ་ཁ་བཛྲ། བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ། གཏེར་བདག་གླིང་པ། དྷརྨ་ཤྲཱི། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ། མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ། སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ། གུ་རུ་དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས། ཚེ་དབང་ནོར་བུ། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། རོག་རྗེ་གླིང་པ། ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ། པད་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། པདྨ་གར་དབང་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་པོ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། གུ་ཎ། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

Nitartha International
Images scanned by Danang Library


no previousnext