Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། འ༽

རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། རཏྣ་གླིང་པ། པདྨ་གར་དབང་། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ། ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།

Nitartha International
Images scanned by Danang Library


no previousnext