Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ལ༽

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །གུ་ཎ། སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། སྟག་ཤམ་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། ཉང་ཉི་མ་འོད་ཟེར། བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན། རཏྣ་གླིང་པ། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། གར་དབང་ཟླ་བ་གྲགས་པ། གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ།

Nitartha international
Images scanned by Danang Library


no previousnext