Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ཤ༽

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཚེ་དབང་ནོར་བུ། བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། ཀརྨ་པའི་སྐྱེས་རབས་བཅོ་ལྔ་པ། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། རིན་ཆེན། སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། ཆོས་རྗེ་གླིང་པ། དྷརྨ་སྭཱ་མཱི། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། ཀརྨ་རིན་ཆེན་བདེ་བའི་མྱུ་གུ།

Nitartha international
Images scanned by Danang Library


no previousnext