Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ཇི༽

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། པདྨ་གར་དབང་རྩལ། པདྨ་འབྱུང་གནས། དྷརྨ་ཤྲཱི། མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། རཏྣ་གླིང་པ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས།

Nitartha International
Images scanned by Danang Library


no previousnext