Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ཟི༽

རྫོགས་ཆེན་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། རཱ་ག་ཨ་སྱ། ཀརྨ་འགྲོ་འདུལ། དགེ་བཞི་པ་ཤྲེ་ཡ། གུ་རུ་ཆོས་དབང་། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། སངས་རྒྱས་གླིང་པ། གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ཚེ་དབང་ནོར་བུ། པདྨ་གར་དབང་རྩལ། གུ་རུ་མ་ཎི། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། པདྨ་གར་དབང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ། ཆོས་རྗེ་གླིང་པ། དྷརྨ་སྭཱ་མཱི། པདྨ་གར་དབང་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་རྩལ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན། སྐལ་བཟང་པདྨ།

Nitartha international
Images scanned by Danang Library


no previousnext