Nitartha Digital Library
Tibetan
སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་ཞེ་དགུ་པ།


  expand section
  expand section
  expand section
   
  expand section
   
  expand section
   
   
   
  expand section
   
  expand section
   
   
   
   
   
  expand section
  expand section
  expand section
  expand section
  expand section
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
  expand section
   
   
   
  expand section
   
   
   
   
   
  expand section
   
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  expand section
   
   
   
   
   
   
  expand section


 
no previousnext

cover

སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་ཞེ་དགུ་པ།

རྒྱུད། ཚི༽

གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེ། པྲཛྙཱ་གུ་རུ། དྲིལ་བུ་པ། སྡོམ་པ་བཟང་པོ། ཨ་ཛི་ཏ་མི་ཏྲ་གུཔྟ། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། ཤྲཱི་བཛྲ་ཀཱིརྟི། མི་ཕམ་ཟླ་བ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག ཤྲཱི་མི་ཏྲ། ཨ་ཛི་མི་ཏྲ། མ་ཧི་མ། དྲི་མེད་བཟང་པོ། བྷྲྀངྒི་བྲམ་ཟེ། ཛཱ་ལནྡྷ་ར་པ། མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ། གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ། མཁའ་འགྲོ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ། སློབ་དཔོན་ཛཱ་བ་རི་པ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན་བྷ་བ།

Nitartha Publication


no previousnext