Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

༄༅།། བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཆོ་གའི་རྣམ་བཞག་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་སྒྲོམ་མཁྱེན་བརྩེའི་མེ་ལོང་འོད་ཟེར་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། ༽

འཇིགས་མེད་གླིང་པ། 'jigs med gling pa, Jigme Lingpa (1730-1798)

Nitartha Publication


no previousnext