Nitartha Digital Library
Tibetan
སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་སོ་གསུམ་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་སོ་གསུམ་པ།

གླེགས་བམ། གི༽

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། རྫོགས་ཆེན་པ་འོད་གསལ་སྒྱུ་མ་གཏེར་བཞད་རྩལ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ། འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext