Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྡེའི་གླེགས་བམ་གྱ་དྲུག་པ།

གླེགས་བམ། ལུ༽

མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ། པདྨ་བཛྲ། ཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།


no previousnext