Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་གི་གསུང་འབུམ་གླེགས་བམ་སུམ་ཅུ་པ།

ངག་འདོན་བྱིན་རླབས་གློག་ཞགས་ཀྱི་བླ་རྣལ་རྒྱས་འགྲེལ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ།

སྐྱབས་རྗེ་པདྨ་སྐལ་བཟང་གི་གསུང་། སྤྲུལ་ཨ་སྐྱབས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ཡི་གེར་ཕབ།

པདྨའི་འོད་སྣང་ཚོགས་པ།
ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།


no previousnext