Nitartha Digital Library
Tibetan
 
no previousnext

cover

རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།

གླེགས་བམ་དང་པོ།

རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས།

སྔ་འགྱུར་རྫོགས་ཆེན་དཔེ་ཚོགས་བསྡུ་སྒྲིག་ཁང་།


no previousnext