Nitartha Digital Library
Tibetan
སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

སྡེ་དགེའི་བསྟན་འགྱུར་པོད་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པ།

མདོ་སྡེ། ཇི༽

ཉི་མ་གྲུབ། ཤཱཀྱའི་བློ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། མཛེས་པ་བཀོད། པྲཛྙཱ་ས་མུ་དྲ། ཞི་བ་ལྷ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཛེ་ཏཱ་རཱི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན། ཀྲྀཥྞ་པ། སློབ་དཔོན་བློ་བརྟན།

Nitartha Publication


no previousnext