Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། ཐ༽

ཨོ་རྒྱན་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས། འཇིགས་མེད་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། པདྨ་དགྱེས་པ། སི་ཏུ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མངྒ་ལ། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས། མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། ཀརྨ་པ། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས།

Nitartha International
Images scanned by Danang Library


no previousnext