Nitartha Digital Library
Tibetan
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
no previousnext

cover

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ།

པོད། རི༽

གུ་རུ་ཆོས་དབང་། གཏེར་སྟོན་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ། དུང་མཚོ་རས་པ། བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། ངེས་དོན་དབང་པོ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ། པདྨ་དྲི་མེད་བློ་གྲོས། གུ་རུ་པདྨ། རཏྣ་གླིང་པ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། རྒྱལ་བ་ཞང་སྟོན།

Nitartha international
Images scanned by Danang Library


no previousnext